Tydlighet är a och o för sourcingavtal

För många verksamheter blir det ibland aktuellt att anlita en extern part för vissa specifika tjänster och projekt, när man outsourcar på detta sätt är det viktigt med ett fungerande sourcingavtal. Här är det viktigt att ha ett tydligt kravarbete i grunden för att säkerställa ett fungerande Sourcingavtal, där man minskar risken för problem och diskussioner. Det bäst och absolut enklast sättet för att undvika negativa överraskningar är tydlighet. Det lönar sig att lägga ned mycket tid innan man skriver ett sourcingavtal, och vill man kunna arbeta effektivt och ha en bra relation mellan kund och leverantör är detta ett måste.

I regel handlar det om större projekt och tjänster under en längre period, vilket gör att det brukar förekommas av en upphandling. Det kommer sedan bli upphandlingen som ligger till grund för själva sourcingavtal. I avtalet ska det utan utrymme för missförstånd framgå vem som är ansvarig för vad.

Det är viktigt att avsätt tid för att kunna starta upphandlingar och liknande, i regel kan man säga att det kan vara aktuellt att börja titta på utveckling två år innan nuvarande kontrakt går ut. Det kan låta som en lång tid, men det är en lång process som måste få ta tid. Den tid man lägger innan avtalet kommer att löna sig när själva arbetet är igång.

Ett bra sourcingavtal skapar bra samarbete.

Ett bra och välarbetat avtal kommer göra arbetet mer effektiv och också skapa en trygghet i arbetsgrupper. Även om det finns ett bra avtal i grunden bör de olika parterna ha en tät relation och kontinuerligt prata med varandra. Detta är viktigt för att alla skall känna sig bekväma med lösningar och hela tiden kunna kontrollera att man arbetar mot samma mål och att kunden får det den har förväntningar på att få.