Bra med ledstråk för synskadade ute i samhället

Ledstråk är något som kan sättas upp för att personer med synnedsättning eller annan form av funktionshinder utan problem ska hitta rätt. Det finns både ledstråk inomhus så väl som att det kan sättas ute. Ledstråk är ofta något man kan se inom olika offentliga miljöer i samhället. Det så att det ska vara enklare att hitta till rätt tåg, till rätt buss, eller till rätt dörr. 

De kan vara utformadepå flera olika sätt så att de passar flera olika personer. Det är bra att de på egen hand med ledstråken kan orientera sig var de är och vart de ska och vilken väg de ska ta.

Ledstråk som är taktila

Det finns inte bara ledstråk inomhus, utan även så kallade taktila ledstråk. Dessa kan sitta vid trappor, hissar, gångvägar med mera. Dessa olika typer kan vara en skena, platta, upphöjningar med mera. Det som gör de så bra, är att de kan kännas av dem som har svårt att se och med hjälp av dem så kan de ändå veta var de är och vart rätta vägen går. 

För en person som har en synskada, eller nedsatt syn eller en annan form av funktionsnedsättning är det extremt viktigt att ledstråken finns där. Det finns idag som sagt sådana här utplacera lite varstans, men det behövs fler, på fler platser. Alla ska ha lika rätt att kunna hitta och ta sig fram på ett bra sätt oavsett om man har en god syn eller inte.