”Gud är iaf inte gay…”

Tidigare i år skrev Marcus Birro en smått bejublad artikel i Dagen där han säger att Sverige behöver Gud… Detta är förvissa kanske sant – men jag var nog en av de få i min närhet som rynkade pannan inför Birros förklaring av vem Gud faktiskt var…

Gud är inte en lesbisk kvinna som lagar mat i himlen. Gud är inte en bög i läderbyxor. Gud är en dömande Gud. Han är en mullrande kraft.

– Så skriver Birro om vem han anser Gud vara… Gud är mullrande och dömande – och absolut inte homosexuell! Det är nämligen de två epitet som upprepas om vad Gud inte är – lesbisk och bög… Straight då? Är Gud det?
Jag är tveksam till om Gud har någon form av sexualitet över huvud taget men visst är det märkligt hur kyrkan har sådana våldsamma problem med homosexualitet?

Tidigare i veckan kunde vi läsa i att Jesusmanifestationen inte tillåt en hbt-rörelse på kristen grund att medverka…

Vad beror kyrkans enorma problem med homosexualitet på? En halv handfull obskyra och svårtolkade texter från Bibeln? Nej jag är tveksam om det verkligen bottnar i detta… Jag tror det beror på en rädsla för det man inte förstår eller är van vid och en känsla av tillhörighet – vi och dem – straighta kristna och homosexuella som inte kan vara frälsta…

Jag finner denne utfrysning av homosexuella från kristna sammanhang som ett mycket märkligt fenomen… Speciellt med tanke på att Jesus själv identifierade sig med dåtidens mest utsatta människor – horor och tullindrivare… I det moderna samhället så har många homosexuella fått utstå liknande former av spott och spä från såväl kyrkliga som icke kyrkliga människor… Jesu egna ord ”Vad ni gör för dessa minsta gör ni också för mig.” klingar i mitt inre och jag suckar över mina kristna syskons attityd – Gud får vara dömande och mullrande men att Hen identfierar sig med homosexuella? Där går gränsen – för Gud är iaf inte gay…
Långa dagar och ljuva nätter/ Samuel Varg Thunberg

Om Samuel Varg

Professional magician and lecturer. Proud nerd, wanna-be warrior and poet of the clan Heffern.
Det här inlägget postades i Sex och relationer, Tro. Bokmärk permalänken.
 • http://www.facebook.com/Metalpastor Christian Kastö

  Tycker faktiskt att Birros krönika i sin helhet var synnerligen tänkvärd.

  Ty Gud är inte gay – inte heller straight – så långt har du rätt, vördade magiske broder.

   Men poängen är ju just den att vissa vill ha det till att Gud nästan MÅSTE vara gay – annars är alla bögar exkluderade… Att Birro syftade på Jonas Gardells gamla bild av en Gud som är en svart, lesbisk kvinna som kokar makaroner åt alla är väl uppenbart – och det Gardell gör där är att ta sina värderingar och applicera dem på Gud – nästan villkora Gud mot sina önskemål – är inte Gud som jag vill så vägrar jag tro, typ…Och det Birro säger är, tycker jag, lite av att ”låt Gud vara Gud!” Han HAR bl.a. rätten att döma, till skillnad från oss – och iaf en del av hur han en dag kommer att döma kan vi läsa oss till i Bibeln. Att göra Gud till något mindre än en allsmäktig – ibland mullrande – kraft är att göra Gud till något annat än Gud!

  Och ja, det är precis lika illa att hävda att Gud är en straight man med skägg som favoriserar vita medelklassmänniskor i slips – för då gör man egentligen precis samma sak som Gardell!

  • http://www.samuelvargthunberg.se/ Samuel Varg Thunberg

   Jag har inget problem med att säga att Gud inte är gay – jag är ju trots allt en anhängare av den apafatiska teologin…
   Det jag vänder mig emot i krönikan är att de två epitet som Gud inte får ha är just homo-epitet medan det Gud får vara är mullrande och dömande… Detta sammanslaget luktar mycket homofobi och en dömande attityd..

   • http://www.facebook.com/Metalpastor Christian Kastö

    …fast det är ju det jag menar – Birro, som jag fattar det, vänder sig inte emot en med gayfolk identifierande Gud per sé, utan just mot Gardells homofierade gudsbild, där Gud per definition inte dömer – fastän han faktiskt enligt Bibeln gör just det… Muller och dom finns det Bibelstöd för, helt enkelt (Älskar Ps 29, t.ex. – ”Ärans Gud dundrar”) – att sexualisera Gud åt vad det än må vara för håll finns det inte stöd för…

    Och bara i den här frågan läser man in så mkt mer än vad folk faktiskt säger! RFSL-lobbyn är den mest högröstat tåömma samling fundamentalister vi har i det här landet! Att Birro (enligt uppgift – har inte kollat det 100) i andra sammanhang har öppet deklarerat stöd för t.ex. parternskaps- och homoadoptionslagar hjälper lixom inte – nu ska han brännas på altaret. För vill vi ha en Gud som är bög ska vi minsann få ha det! 

    Trams!Tycker att du här sällar dig till det synnerligen slarviga användandet av ordet homofobi, Samuel, och det är synd på en så normalt sett genomtänkt mänska som du.Folk får välan gärna ha en böggud – men kom inte och säg att det är Bibelns Gud som gått och skaffat sig kön och läggning. Hen står över sånt!

    • http://www.samuelvargthunberg.se/ Samuel Varg Thunberg

     Fast jag håller inte med om att Birro riktar sig mot någon slags lobbygrupp utan just emot en Gud som identifierar sig med homosexuella…
     Att Gud kan vara dömande enligt Bibeln – det håller jag med om…

     RFSL-lobbyn är den mest högröstat tåömma samling fundamentalister vi har i det här landet! Att Birro (enligt uppgift – har inte kollat det 100) i andra sammanhang har öppet deklarerat stöd för t.ex. parternskaps- och homoadoptionslagar hjälper lixom inte – nu ska han brännas på altaret. För vill vi ha en Gud som är bög ska vi minsann få ha det! 
     Trams!Tycker att du här sällar dig till det synnerligen slarviga användandet av ordet homofobi, Samuel, och det är synd på en så normalt sett genomtänkt mänska som du.

     Nu gör du väl ändå än halmgubbe? Jag har inte sagt något om hur hbt-folk har agerat eller hur?
     Jag vill än en gång förtydliga – 

     Det jag vänder mig emot är att de enda två saker Birro säger att Gud inte är – är bög och lesbisk… Varför inte säga att Gud inte är en straight vit man? Det är detta som tyder på homofobi – något som inte är helt ovanligt inom kyrkan… (Observera att jag säger att jag, personligen, tycker att det tyder på homofobi – jag säger inte att Birro är homofob)

     Jag vill absolut inte bränna Birro på något altare och tycker att mycket av det som sägs om honom är orättvist.. Jag tycker bara den gode Birro skjuter snett här i sin argumentation… 

     Gud står över kön och sexuell läggning – det är precis min poäng!

     Och visst driver många hbt-organisationer osmakliga fördomar mot Birro och andra kristna…
     Men att kyrkan har drivit och fortfarande driver en kampanj mot hbt-människor är ganska uppenbart… 

     I min drömkyrka är såväl Jonas Gardel som Ulf Ekman och Marcus Birro välkomna..

     • http://www.facebook.com/Metalpastor Christian Kastö

      OK, får tillstå att jag lät dig klä skott för hela de tåömmas gäng där en stund…

      …men det är där du håller med dem jag inte kan hålla med dej, utan menar att det är nån sorts politisk urban myth – att ”kyrkan drivit och fortfarande driver en kampanj mot hbt-människor” – en kampanj är en medveten satsning för att åstadkomma något specifikt – i det här fallet, får man gissa, utanförskap för HBT-personer.

      Att kyrkan varit valhänt och klumpig är uppenbart. Likaså att diverse HBT:are känt sig utanför. Men beror det på en kampanj? Eller på ganska orimliga krav på kyrkan? Är det inte också uppenbart att Bibelns texter i frågan är ganska obekväma, och inte riktigt går att få att säga det man idag vill att de ska säga…?

      Bibelns ramar för sexualiteten är ganska klara – och att kräva att alla kyrkor ska anamma en überliberal ”Kärleken är större”-tolkning är inte rimligt! Det är, och jag vet att liknelsen haltar, som att kräva att få spela tennis fastän man gått med i en vattenpoloklubb.Det finns ett skrämmande åsiktmonopol i den här frågan, där HBT-personers upplevelse av hur de behandlas eller ses på betraktas som absolut sanning. De ges konstant tolkningsföreträde – att vara gay anses nästan som bättre kvalifikationer för en rätt tolkning av Rom 1 än att vara teol. dr.
      Jag försvarar inte förtryck eller övergrepp – och förnekar inte att de förekommer också i kyrkan. Men på något sätt har en i Bibeln mkt liten fråga gjorts till den enda avgörande faktorn mellan vilka som är ”goda” och vilka som är ”onda”. Och man behöver inte begå något egentligt övergrepp för att stämplas som homofob mörkerman – det räcker att säga ”Bibeln säger att Gud inte avsåg att vi skulle ha sex med någon av samma kön.” så är det kört…

     • http://www.samuelvargthunberg.se/ Samuel Varg Thunberg

      Jag tror inte att kyrkan (iaf inte det vi brukar kalla för ”frikyrkan” i Sverige) driver någon medveten kampanj mot hbtq-människor… Jag tror dock det fick mycket såväl omedveten som medveten homofobi och att detta allt som oftast visar sig på ett olyckligt sätt…

      Jag menar inte heller att alla kyrkor måste tycka likadant i den här frågan – tvärtom! Det är precis det jag vill motverka i och med att låta hbtq-kristna medverka på en sådan här manifestation… Det visar att vi kan enas utan att vara överens..

 • http://www.ateistbibeln.se/ AteistBibeln

  Det är allt för många kristna som talar om vem gud är, eller vad gud inte är. 
  De som gör det har varken bevis eller evidens. Lika lite har man fog för att använda ordet ”är”.

  Man kan mycket väl säga sker som att ”den bibliska guden är”, eller ”bibeln säger att gud är”…

  Vanligast bland kristna i vårt land är kanske påstådnet ”gud är kärlek”. En fin tanke, men bibeln ger snarare Birro rätt i ”Gud är en dömande Gud”. 

  En ypperlig illustration i att ”gud är kärlek men rättvis” är den nya videon från TheThinkingAtheist:
  http://www.ateistbibeln.se/gud-ar-karlek-men-ocksa-rattvis

  Att man ger gud sitt önske-epitet är kanske signifikativt för en lotsasvän. 
  Fungerar utmärkt om man inte gillar bibelns gud. Vem gör det?
  Här är drygt 90 bibelställen som visar på Jahves märkliga egenskaper:
  http://www.ateistbibeln.se/amne/gud

  • http://www.samuelvargthunberg.se/ Samuel Varg Thunberg

   Att för många kristna säger vad Gud tycker eller i detalj berättar om vem Hen är håller jag med… Jag tycker dock precis tvärt om i det andra påståendet om att för många säger Vad/Vem han inte är – jag anser att fler religiösa människor behöver börja vandra via negtiva och nyttja den apafatiska teologin…

   Jag tycker att Bibeln såväl målar upp en dömande och kärleksfull (motsägelsefullt?) Gud…

   • Ordpolisen

    Nu måste ordpolisen rycka in. Du har skrivit två gånger i denna diskussion att du tror på den apafatiska teologin. Så vitt jag vet finns ingen sådan, däremot finns apofatisk teologi: http://www.ne.se/apofatisk-teologi

    • http://www.samuelvargthunberg.se/ Samuel Varg Thunberg

     Du har helt rätt… Det är jag som slarvat och skrivit fel ur minnet – har nu ändrat detta…

  • Martinwaldubo

   Varför framställs ibland kärlek & dömande som två motsatser? Är vårt rättsväsende ”kärlekslöst”, bara för att den utdelar domar? Och, som jag nämnt tidigare, det krävs faktiskt en dom för att kunna utföra en av de mest kärleksfulla handlingarna – nåd. Ingen dom, ingen nåd! Och hela frälsningstanken skulle gå om intet…
   Att säga att en dömande handling per automatik är ond, är ju lika lösryckt som bibelorden du gärna citerar ;-)

   • http://www.ateistbibeln.se/ AteistBibeln

    ”Varför framställs ibland kärlek & dömande som två motsatser?”
    Jo, för att domen exempelvis fälls på grund av tankebrott och andra fåniga brott så som hädelse, och / eller för att och för att straffen för ”brott” är horribla och helt saknar proportioner.
    http://www.ateistbibeln.se/amne/straff/
    http://www.ateistbibeln.se/amne/straff/page/2/

    ”Ingen dom, ingen nåd! Och hela frälsningstanken skulle gå om intet…”
    Vilket vore lämpligt för detta hittepå.

    ”Att säga att en dömande handling per automatik är ond, är ju lika lösryckt som bibelorden du gärna citerar ;-)”

    Det hävdar jag inte. 
    Det jag hävdar är att den bibliska gudens domar och straff visar på en ond gud.

    Vänligen Martin. Var lite konkret nu. Visa att det är någon substans i dina påståenden.
    Ta bibelcitaten som handlar om straff (i länkarna ovan). Redogör för vilka av dessa som är ”lösryckta” och hur det missgynnar förståelsen.

    Låt oss utgå från vad som faktiskt står i bibeln.

    • Martinwaldubo

     Jag diskuterar gärna svåra bibelställen (för dom finns verkligen!), om det sker i ett respektfullt debattklimat. Vissa ställen får man helt enkelt erkänna att man inte förstår, men i de flesta fallen handlar det om lösryckningar där vi gärna tenderar direktöversätta de mänskliga moralramarna på ”moralens skapare”, alternativt glömmer bort frälsningsdramat helhet där de olika händelserna måste ses i ljuset av NT. Men utgår man blint ifrån att allt är ”hittepå” blir även helheten & dramats fundament hittepå, och bibelställena blir återigen bedömda i ett lösryckt sammanhang. Du skriver: ”Låt oss utgå ifrån vad som faktiskt står i Bibeln”. Det är det som ni bibelkritiker allt som oftast inte gör! Man har en personlig övertygelse om att t.ex. alla de andliga sanningarna i Bibeln är påhitt (en åsikt jag respekterar), men attackerar sen utvalda texter utifrån dessa ateistiska premisser. Skulle Gud vara en varelse som vem som helst, och om hela det övergripande frälsningsdramat skulle vara bluff, då håller jag med om att texter i Bibeln beskriver en stundtals ond varelse. Men då har vi plötsligt slutat utgå ifrån vad som faktiskt står i Bibeln (som helhet!) vilket var en uttrycklig önskan från din sida. Antingen får man förkasta hela sammanhanget, eller så får man bedöma texter utifrån helhetens premisser.

     Sen har du under tidigare bloggposter ofta lämnat diskussionen abrupt när jag ställt din världsbild inför svåra (omöjliga?) dilemman. Det känns därför lite tråkigt att jag då hela tiden ska stå tillsvars för min världsbilds svårigheter, när du lämnar mina frågor obesvarade.

     Ha en god dag!

 • Martinwaldubo

  Bra och viktigt inlägg om kyrkans ibland seglivade homofobi! Även om Birro också har sina poänger med sin text…

  • http://www.samuelvargthunberg.se/ Samuel Varg Thunberg

   Självklart har Birro sina poänger! Jag tycker han är ganska skarp och bra för det mesta… Men i just den här artikeln tycker jag det blir lite snett när det kommer till gudsepiteten…

 • Agnetha flodström

  Egentligen är det väl ingen idé att spekulera i vad han skrivit..bättre är väl att fråga honom personligen vad han menar. TOLKA ska man ju inte göra! Alla skriver inte i dolda former utan kanske bara lite ärligt och lättsamt.
  Jag säger återigen..som jag sagt förut..om det vore ”naturligt” att ha analsex så skulle inte e-colibakterien finnas.
  Glöm inte e-colibakterien!
  Här kommer ett allmänt råd. Tänk på att anus innehåller e-colibakterier och om ni ska slicka eller penetrera ett anus, slicka eller penetrera inte direkt efteråt en vagina. Tjejen kan få problem med urinvägarna, flytningar etc. Detsamma gäller att killar som sticker in penis i anus kan få problem med urinvägarna. Skillnaden är att tjejer oftast lättare får problem, eftersom deras urinrör är kortare. 
  Menar med detta att”naturligt” kan hänvisas till bakterier osv. Tack för ordet

 • http://tonymalmqvist.blogspot.com/ Tony Malmqvist

  En pajasfigur är vad du är, brukar inte ta såna på nåt större allvar

  • http://www.samuelvargthunberg.se/ Samuel Varg Thunberg

   Det får du gärna utveckla – på vilket sätt är jag en pajasfigur?