Religiösa friskolor – ett ont måste..?

Religiösa friskolor är på tapeten igen… Nyligen gjorde Kalla Fakta en granskning av Laboroskolan, som drivs under Plymouthbrödernas regim, vilket resulterade i en obehaglig inblick i hur en sluten sekt isolerar sina barn från omvärlden…

Kalla%20fakta%20del%207

Men vi behöver inte ta så extrama fall som Laboraskolan för att diskutera hur vida religiösa organisationer skall få bedriva skolgång för sina barn i egna friskolor…
Tidningen Dagen skrev nyligen om en kritiserad friskola i Borås… Problemet där är som på många andra liknande skolor att utbildningen lätt blir konfessionell – vilket strider mot skollagen…
Något annat högst problematiskt är också när lärare på religiösa friskolor lär ut kreationism vid sidan av evolutionsteoerin (eller tar upp att den skulle vara ett vettigt alternativ – vilket den alltså inte är)… Detta har blivit högaktuellt då läraren Johannes Axelsson blivit anmält till skolinspektionen för just detta…
För mig är det en absurd tanke att sätta mina barn i en friskola där sådant lärs ut! Om jag en dag välsignas med egna barn skall jag göra allt för att de skall få växa upp i en så fri och öppen miljö som möjligt…

Skulle vi tillåta friskolor på politisk grund? – tänk en skola som är grundad av vänsterpartiet och där alla lärare anser att kommunism är det enda vettiga alternativet… Det är naturligtvis en absurd tanke!
Men måste religiösa friskolor få kunna finnas i ett fritt och demokratiskt samhälle? Skall en förälder ha rätt att sätta sina barn i skola som kan ha någon form av dold agenda? Jag vet faktiskt inte vart jag står i den frågan, men är väldigt skeptisk till tanken på friskolor på religiös grund…

Vad anser du?
Långa dagar och ljuva nätter/ Samuel Varg Thunberg

Om Samuel Varg

Professional magician and lecturer. Proud nerd, wanna-be warrior and poet of the clan Heffern.
Det här inlägget postades i Tro. Bokmärk permalänken.
 • Mattias J

  Samuel, anser du att de kommunala skolorna är ”en så fri och öppen miljö som möjligt”…?

  • http://www.samuelvargthunberg.se/ Samuel Varg Thunberg

   Jag anser att det är det bästa alternativet, ja… Sen kommer jag att lära min eventuella barn om astronomi, litteratur, evolution, religion och mycket annat i hemmet samt på fritiden också – allt för att de skall få en så bred syn på tillvaron som möjligt…

   Sen önskar jag förändringar inom den kommunala skolan – men att det finns problem där är ingen ursäkt att starta en friskola på religiösa grund… Det känns mer som en lösning som allt för många kristna tar till när saker är lite fel – i stället för att stanna och försöka rätta till problemen så flyr man in under ett nybyggt tak där alla har samma åsikter…

   • http://www.facebook.com/Metalpastor Christian Kastö

    Problemet är väl själva föreställningen om en skola fri från påverkan…

    Att den kommunala skolan skulle vara neutral är ju ärligt talat blahablaha. Har haft lärare som öppet förlöjligat både religioner och ideologier, och nog anses det generellt sett som inom gränserna att säga att man inte tror på en Gud – men säger man att man gör det, då bryter kaoset ut…Den kommunala skolan drabbas ju av kraven på politisk korrekthet även den – och det kommer alltid att gå före sann värdeneutralitet.

    Ta homosexualitet som exempel – bara för att hälla bensin på brasan…
    Har talat med ett par läkare som berättat om homosexuella män vars ringmuskler inte längre funkar, till följd av analsex i många år, och som menat att det är ett ganska utbrett problem, men ett som alla talar tyst om.Om det nu är sant – borde inte den risken nämnas i skolornas sexualundervisning? Om det nu ska vara neutralt och vetenskapligt och allt… Men ack nej – det skulle ju kunna uppfattas som ett angrepp på homosexuella, och alltså kommer den infon att gå fetbort.
    Poängen: När den kommunala skolan själv de facto inte är värderingsneutral och 100 % icke-konfessionell – har kan då samhället ställa krav på en uttalat konfessionell friskola att inte (på den frivilliga morgonbönen!) säga t.ex. ”Gud älskar er” – som i exemplet här i Borås…???

    Det blir hyckleri.

    Sagt av en som tycker att friskolor i allmänhet ska få finnas, men att vi skulle lägga så mkt krut på de allmänna att friskolorna inte skulle upplevas som ett behov…

    • http://www.samuelvargthunberg.se/ Samuel Varg Thunberg

     Jag har inte sagt något om att den allmänna och kommunala skolan är felfri – tvärtom anser jag att det finns mycket som behöver korrigeras…

     Men detta är ingen ursäkt till att starta nya ”fria” skolor som bygger på en särskild värdegrund eller religion…
     Jag tycker också att friskolor skall få finnas – men jag vet inte om det är bra idé att de faktiskt finns…

     • http://www.facebook.com/Metalpastor Christian Kastö

      Menade inte heller att lägga åsikter i din mun – bara att ett av problemen är att man i debatten tycks utgå från att kommunala skolor minsann är värdeneutrala medan (religiösa) friskolor är indoktrinerande och ensidiga – och det är helt enkelt inte sant…

     • http://www.samuelvargthunberg.se/ Samuel Varg Thunberg

      Det tror jag ingen har sagt här iaf…
      Den kommunala skolan har många problem  – men det är ingen ursäkt för att starta en friskola på religiös värdegrund där alla lärarna delar samma världsbild… Risken för en ensidig utlärningsform blir betydligt större på en sådan plats…

 • Allan

  Religiösa friskolor är en mänsklig rättighet enligt Europakonventionen. Läraren Ulf Silfverling, Åsö Vuxengymnasium, har skrivit en debattartikel i ämnet:

  http://www.newsmill.se/artikel/2011/08/15/f-rbud-mot-religi-sa-friskolor-strider-mot-europakonventionen

  • Johnny Lilja

   Javisst Allan, men religiösa friskolor strider också mot grundlagen där alla människor (barn ej undantagna) fritt ska få välja om de vill delta i religiösa aktiviteter. Om inga sådana finns å andra sidan så är det väl ingen religiös friskola? Vidare säger lagen att ingen ska behöva uppge sin religiösa tro och den som nekar att delta i en religiös aktivitet avslöjar ju faktiskt bara genom att neka sin uppfattning om religionen i fråga. Det gäller även de fullständigt vettlösa förslag om att skolavslutningarna ska hållas i kyrkan och att de barn som vill undantas ska få göra det. Dessa avslutningar strider ju även mot skollagen.
    

   • Allan

    De religiösa inslagen är frivilliga. Alltså bryter inte de religiösa skolorna mot grundlagen. (Det kan förstås finnas undantag, men dessa skolor bryter då mot regelverket för friskolor.)

 • Staffan

  Känner att friskoledebatten ofta blir lite skev och friskoleföreteelsen blandas ihop med det konfessionella inslaget. Det är helt skilda saker och skall även behandlas så. Kanske är följande öveflödig information men jag tar risken att agera viktigpetter.
   
  Friskolereformen uppstod under den stora privatiseringsvågen då en rad olika offentliga verksamheter lades ut på entreprenad. Grundtanken var organisatoriskt ekonomisk. Misstankar fanns att den klassiska offentliga byråkratin inte alltid behövde resursoptimera sina verksamheter. Den som kunde sköta till exempel en skola till samma eller lägre kostnad och med bibehållen eller högre kvalitet skulle få chansen. En del lyckades, andra misslyckades. Om inte det offentliga längre är utförare av tjänsterna ställer detta krav på att de som uppdragsgivare följer upp ekonomi och kvalitet. Det de har att hålla sig till är lagstiftning och slutna avtal. Den skola som devierar från detta åker ut, de som håller sig inom ramarna blir kvar.
   
  Sverige är därutöver en demokrati. I en demokrati är vi (i teorin i alla fall) öppna och låter olika stånd- och synpunkter komma till tals. Och så gör vi kloka, rationella och genomtänkta val (också i teorin). Motstatsen till demokrati är diktatur och dessa kan vara av såväl politisk som religiös art. Jag har egentligen inga synpunkter på att gamla Sovjetunionen och nuvarande Nordkorea hade/har politiska partiskolor där det enda och antaget överlägsna styresskicket lärs ut. Och med en del rejäla kängor åt demokratier i allmänhet. Och i en religiös diktatur är det lika självklart att den aktuella religionen lärs ut och förväntas följas. Det är helt logiskt.
   
  Ergo; vore Sverige en diktatur vore det självklart att våra skolor vore konfessionella. Men nu är vi inte det. Därför skall skolorna lära ut demokrati och en balanserad bild av världen som ger eleverna möjlighet att göra kloka ställningstaganden och då är det en omöjlighet att tillåta konfessionella friskolor. Däremot är det fullt möjligt för religiösa organisationer att driva friskolor så länge de gör det inom de råmärken som lagstiftning och avtal begränsar. Och även att erbjuda fördjupningar inom exempelvis religionskunskap. På precis samma sätt som en idrottsförening kan driva en friskola med inriktning på idrott men aldrig kräva att eleverna blir AIK’are. Eller på precis samma sätt som en skola kan ha en entrepreöriell inriktning med fördjupning inom företagande och ekonomi men utan att kräva att eleverna blir egna företagare efteråt.

 • Simon G

  Jag växte upp i en kristen friskola från årskurs 1-9, där det bland annat undervisades om ID vid sidan om evolutionsteorin. Jag upplever inte att det påverkade mitt vetenskapliga synsätt negativt, snarare tvärtom. Undervisningen i ID lades upp på det viset att vi gick igenom evolutionsteorin och samtidigt undersökte de luckor som ID- förespråkarna ansåg fanns inom den. Naturligtvis på en mycket elementär nivå och dessutom, som jag förstått senare, var ju dessa luckor mer synvillor än något annat. Ändå var ID-undervisningen inget som jag upplevde som ett försök till hjärntvätt.

  Min upplevelse av att gå i en kristen friskola är nästan enbart positiv, möjligen var det en bra skola rent allmänt, men i de för diskussionen relevanta aspekterna så kändes det tryggt att få växa upp i en omgivning där jag kunde känna igen och nyttja de kulturella koder jag hade med mig hemifrån. Att som frikyrkobarn växa upp i en kommunal skola hade blivit en enorm krock, jag är glad att jag slapp uppleva det- jag var knepig nog som jag var. 

  Visst, hade min skola drivits i en sektliknande agenda är det mycket möjligt att jag varit bitter nu när jag är ute på andra sidan, men så var nu inte fallet, det fanns hela tiden ett demokratiskt, vetenskapligt tänk i hela skolan. Enda skillnaden från en vanlig skola i allt väsentligt (Jag räknar inte ID-debatten där) var att det fanns en kristen tro under allting. Min upplevelse är att den utgjorde en grund där positiva värderingar kunde motiveras tydligare för oss barn. Skulle Jesus mobbat? Knappast troligt och enormt lätt for oss ungar att greppa.. 

  Min poäng är att så länge man ser till att eleverna i grunden förstår principerna med demokrati (att alla får tycka vad de vill oavsett vad majoriteten anser) och hur man tillskansar sig kunskap på ett vetenskapligt sätt så är det enbart positivt om barn får växa upp i en kulturell miljö de känner sig trygga i. Hur mycket faktafel och eventuella irrläror man än lär ut därefter spelar ingen större roll eftersom man själv kommer kunna falisifiera dem när man väl hamnat i ett annat sammanhang. 

  Skolor som inte klarar att lära ut dessa två fundament- principer ska naturligtvis inte få finnas, men annars behöver vi så många friskolor som möjligt i mitt tycke. Låt tusen blommor blomma! 

  • http://www.samuelvargthunberg.se/ Samuel Varg Thunberg

   Tack Simon för att delar dina tankar och erfarenheter om friskolor på religiös grund…

   Så om jag har förstått rätt så har du accepterat evolutionsteorin som en korrekt vetenskap idag?
   Min tanke kring att man får lära sig ID ”vid sidan om” är kanske inte lika positiv som din.. Ska man lära sig om den obevisade hypotesen att vi är inplanterade av aliens också?
   Och ska man lära sig om den geocentriska världsbilden och plattjordshypotesen vid sidan om den helocentreiska världsbilden och att jorden är rund?

   Jag är inte lika säker på att alla barn och ungdomar kan se skillnaden på vetenskap och pseudovetenskap om de fått gå i skolor som lär ut ID och inte mött någon objektiv syn på det hela förrän de gått ut gymnasiet (och kanske inte läser mer biologi)…

   • Simon G

    Var så lite, om man uttrycker det, får passa på och återigen berömma för en blogg som ideligen lyckas med att ta upp brännande och högintressanta ämnen för vad det verkar såväl troende som för icke-troende :)

    I princip är mitt svar ja, men eftersom det inte finns några sådana exempel i praktiken så stannar jag där till jag tänkt lite mer. Vad gäller ID eller framförallt den variant jag fick undervisning i så var det en kritik mot evolutionsteorin och stannade där. Det var alltså INTE en hypotes om att jorden var 6000 år gammal vi fick oss till livs utan det togs upp problem som  makrovevolution, mutation som förklaring till utveckling, ögats problem- såna ID-klassiker, men på biologin fick vi ingen alternativ undervisning om hur det skulle ha gått till istället. Så egentligen var det ju bara ett exempel på vetenskapskritik.

    Dock inser jag att eventuell ID-undervisning i andra skolor säkert går till på andra, mer problematiska sätt, men det kan inte jag  tala för.

    Men samtidigt, för de elever som inte läser mer biologi, gör det någonting om de tror på ID mer än evolutionsteorin, om de i övrigt är vettigt tänkande människor? För biologer finns det en betydelse,de kommer också högst antagligen börja tänka annorlunda, men för alla oss andra?

    Varför blir jag en ”sämre” individ av att förneka evolutionsteorin?

    • http://www.samuelvargthunberg.se/ Samuel Varg Thunberg

     Jag tror inte att man blir en sämre individ för att man inte accepterar evolutionsteorin… Problemet ligger i vetenskapsförnekelsen och vad detta kan leda till…

    • http://www.samuelvargthunberg.se/ Samuel Varg Thunberg

     …och jag får tacka för de fina orden om Blogg utan punkt…

   • -A-

    Tanken med att lära ut ID grundar sig väl på att det faktiskt finns många som tror på en intelligent designer, men inte alls speciellt många som tror att jorden är platt? (Detsamma kan man säga om resten av de exempel du tar upp.) Vi kan ta bilder på jorden från rymden för att mycket enkelt i realtid bevisa att den faktiskt är rund, men inte resa tillbaka i tiden för att i ”realtid” visa att jorden är miljarder år gammal. I det senare exemplet bygger ju hela teorin på att alla de geologiska mätningarna verkligen stämmer.

    • http://www.samuelvargthunberg.se/ Samuel Varg Thunberg

     Att man kan se att jorden är rund från rymden finns det bortförklaringar för också – för de som vill tro att jorden är platt dvs…

     Det finns väldigt många som inte tror att Förintelsen ägde rum heller och vi kan inte resa tillbaka för att verkligen undersöka om den gjorde det… Bevisen för den är dock överväldigande och vi kommer, förhoppningsvis, aldrig ha förintelseförnekelse som en punkt på schemat i skolan…
     Evoltionsteorin är en vetenskaplig teori som är bevisad – gång på gång på gång…

     • Martinwaldubo

      Men Samuel, du kan ju inte på allvar jämföra plattjordteorin och förintelseförnekelsen med tron på en intelligent designer (du tror ju själv på en Intelligent Designer…). Jämförelsen är relevant om man stöter på någon som förnekar den observerade evolutionen och de andra högst troliga vetenskapliga förklaringarna till många av vår evolutionära historia.

      Men trots många diskussioner är jag fortfarande inte säker på vad du menar med att evolutionen är 100% bevisad. Menar du att den naturalistiska/neo-darwinistiska förklaringen till vår evolutionära historia är bevisad? Om JA, hur kan den i hela friden vara det? Du säger ju själv att du är osäker på Guds delaktighet i evolutionen. Om NEJ, då finns det ju utrymme för ickenaturalistiska/rent slumpmässiga förklaringar till de vetenskapliga observationerna vi har, t.ex. ID.

      Återigen, det finns massor av ID-förespråkare som köper stora delar av de evolutionära förklaringarna (d.v.s. den delen som är observerbar), men håller det som mer sannolikt att vissa detaljer har en syftesstyrd orsak, snarare än enbart slump/tid. Ingen av dessa hållningar går att bevisa. Så varför är det helt ok att med vetenskapen som sköld presentera ”scenario slump/tid” som en trolig (bevisad?) förklaring, men totalt tabu & lögn att presentera en syftesstyrd förklaring till vissa vetenskapliga observationer?

     • http://www.samuelvargthunberg.se/ Samuel Varg Thunberg

      Jag jämför historieförnekelse med historiefönekelse… Jag tror inte på en Intelligent Designer så som ID-rörelsen presenterar den… Jag tror dock på att någon form av utomstående agent kan ligga bakom hela kosmos tillkomst…

      Jag menar, med stöd från hela forskarkåren, att evolutionen är ett bevisat faktum och att det inte råder några tveksamheter om att vi på ett eller sätt har utvecklats från de högra aporna som i son tur har utvecklats från andra djurarter… Exakt hur utvecklingen har gått till vet vi inte – men vi vat att att den har ägt ru…

      Man får väldigt gärna tro att det finns ytterligare sanningar om vår värld – men metafysiska förklaringsmodeller skall inte läras ut i skolan… Där lär man ut vetenskap och fakta – inte personliga åsikter…

     • Martinwaldubo

      ”Jag tror dock på att någon form av utomstående agent kan ligga bakom…”

      Det var en aningen diffus formulering för att komma från en kristen…:-)

      Du skriver att det som är bevisat är att vi utvecklats, PÅ ETT ELLER ANNAT SÄTT, från andra djurarter. Exakt på vilket sätt vet vi inte. Men som sagt, det finns massor av ID-förespråkare som köper den förklaringen rakt av! De köper det ”biologiska utvecklingsträdet” & dess historiska förgreningar. Men som du själv skrev, vi vet inte exakt hur det gått till! Så varför skulle ID-tanken vara sämre, eller mer lögn än någon annan? Det som återstår är en sund diskussion om tänkbara scenarion, scenarion som egentligen inte kan bevisas. En del tycker att vissa vetenskapliga observationer styrker ett syftesstyrd ursprung, medan andra hävdar motsatsen. Det känns ibland som du koncentrerar dig på en typ av ID-representanter (som kanske har lite mer kontroversiella idéer), och drar sedan alla över en kam! ID är en motpol till den naturalistiska förklaringen, utan anspråk att ha sanningen på detaljnivå.

      Men återigen, varför är det ok att i skolan enbart presentera en naturalistisk förklaring som den enda tänkbara sanningen? Jag håller med om att den absoluta huvuddelen av undervisningstiden på dessa lektioner ska ägnas åt vetenskapliga observationer & fakta. Men det är när man ska beröra de yttersta orsakerna (som du erkänner att vi inte kan veta) till dessa observationer som alternativ till naturalismen kan presenteras, alternativt utelämna båda förklaringarna. Men det känns lite tråkigt, eller? :-)

     • http://www.samuelvargthunberg.se/ Samuel Varg Thunberg

      Vem jag personligen tror ligger bakom skapelsen hör inte till debatten.. Att en utomstående agent kan ligga bakom är en annan femma – men också något som är en personlig åsikt och inte hör hemma i skolan…

      ID-tanken är sämre för att det inte finns några bevis för den… Evolutionsteorin är bevisad…
      Därför skall man inte lära ut något annat…

     • Martinwaldubo

      Då svarar jag först :-) Jag tycker alltså inte man ska lära ut ID som fakta eller sanning, för det går inte att fastslå. Det som undervisningen ska baseras på är helt riktigt vetenskapliga observationer & sakliga fakta. Men du säger ju själv att exakt hur denna observerade evolution har ägt rum, och vad som ytterst ligger bakom det biologiska utvecklingsträdet, vet vi inte. Så när läraren lärt ut faktadelen, och kanske avslutningsvis kommer in på tänkbara scenarion om observationernas yttersta orsak (som alltså inte kan bevisas) så tycker inte jag det är fel att lite kort nämna både slumpmässiga & syftesstyrda förklaringar till vissa delar.

      Du skriver att ID-tanken är sämre för att det inte finns mågra bevis för den. Men det gör det ju inte för naturalismen heller!! Så varför får den, trots sin obevisbarhet, figurera okritiskt som sanning?? Det vill jag gärna veta. Vi pratar ju alltså inte om ID vs. evolution, utan ID VS. NATURALISM! Som jag ser det ska ingen ståndpunkt ha monopol på vad som lärs ut som sanning, utan båda (eller helst ännu fler!) alternativa förklaringar kan finnas med i en balanserad diskussion, som vilar på den tidigare utlärda biologiska/geologiska/kemiska faktan.

      Hur ser du på det?

     • http://www.samuelvargthunberg.se/ Samuel Varg Thunberg

      Jag har inte sagt något om att det du kallar för naturalism skall läras ut… Jag har enbart förespråkat att evolutionstoerin är det enda alternativet att lära ut som förklaringsmodell..

      På religionslektionen kan man dock ta upp frågan om en tanke bakom kosmos – men då som religionsfilosofi och inte som påstådd vetenskap… Där kan naturalism och olika former av ID diskuteras – på ett filosofiskt plan…

     • Martinwaldubo

      Ok. Men du verkar väldigt orolig att ID-tanken överhuvudtaget skulle nämnas på biologilektioner, men verkar inte det minsta upprörd att naturalistiska förklaringar presenteras som sanningar (i betydligt större utsträckning vill jag påstå) trots att de är lika obevisbara som ID? Varför?

      Och egentligen Samuel, är det verkligen en katastrof om icke bevisbara förklaringar (såsom ID eller naturalism) nämns som en fördjupad diskussion, om den grundas & i de vetenskapliga observationerna? Det är ju annars ganska vanligt inom andra vetenskaper, t.ex. kvantfysik, att tänkbara scenarion till rådande observationer diskuteras, trots att de ligger utanför vad som kan bevisas. Likaså inom historisk vetenskap, där det också kan råda delade meningar om vad som faktiskt är observationernas yttersta orsak & bakgrund.

     • http://www.samuelvargthunberg.se/ Samuel Varg Thunberg

      Svarar i ny tråd…

 • tvivlet

  fel post

 • ojhannes

  Lärarstudent här!

  Friskolors vara eller icke vara är verkligen ett hett ämne bland alla mina studiekamrater. Det som kan konstateras är att friskolor bör få finnas eftersom det är en demokratisk rättighet att föräldrar ska få välja var de vill att deras barn ska bedriva sin skolgång. I princip har föräldrarna denna rätt fram till det att barnen är 18 år. Det är med samma rätt föräldrar kan ta med sina barn till söndagsskola eller socialdemokratiska demonstrationståg. Detta innebär att religiösa friskolor bör få finnas trots sin tydliga religiösa inriktning. Det går mycket väl att bedriva skolundervisning inom styrdokumentens ramar trots att skolan är religiöst grundad. Åtminstone på pappret! Hit är vi lärarstudenter eniga. Det svåra följer.

  Mitt förhållande till friskolor och framförallt religiösa friskolor är aningen ambivalent. Men jag skulle nog kalla friskolor för ”ett nödvändigt ont”. Friskolor ser jag som ett resultat av att den kommunala skolan brister. I kommuner där skolan missköts, oftast från politiskt håll, kan en nyöppnad friskola ses som en räddare i nöden åt eleverna och ofta kan det fungera som en väckarklocka åt skolpolitiker i kommunen. Nog blir det frestande för mig som nyutbildad lärare att söka jobb på en friskola med ekonomiska sponsorer och risktagare -ny och fräsch skola som har pengarna för att renovera, utrusta och lyxa till skolvardagen. Kanske med någon spännande pedagogisk inriktning till och med. Men problemet, i min mening, är att friskolor skapar och bibehåller sociokulturella klyftor. Religiösa föräldrar placerar sina barn i religiösa friskolor, politiska föräldrar kan leta upp friskolor med politiska anknytningar osv. En stor klyfta jag faktiskt är lite orolig för, är när föräldrar med främlingsfientliga åsikter väljer att inte låta deras barn gå i den kommunala skolan på grund utav ett högt invandrartal. Istället letar man upp de ”finare” friskolorna som inte är lika lättillgängliga för alla.

  Min kanske utopiska dröm vore att den kommunala skolan skulle stå stabilt i relation till friskolorna. Det går inte att komma ifrån att samhället har en större insyn i de kommunala skolorna vilket ställer högre krav på att lärarna faktiskt förhåller sig till styrdokument och inte glider iväg på ex ID.

  Litet påpekande om detta med att bedriva undervisning om ID vid sidan om evolutionsteorin. Den nya skollagen från den 1 juli slår fast att skolans utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Detta ger inte utrymme för undervisning om ID som saknar vetenskaplig grund. Det kan eventuellt (med betoning på eventuellt) få nämnas under ämnet religion som en del i att få kunskaper om andra livsåskådningar.

  • Allan

   Är det förenligt med den vetenskapliga grunden att inte tillåta att känd minoritetskritik mot en teori presenteras?

   • ojhannes

    Jag förstod nog inte riktigt där?

    Det tillhör den vetenskapliga grunden att vara kritisk och ifrågasättande absolut. Vad menar du med minoritetskritik?

    • Allan

     ID är kritisk till evolutionsteorin och har kommit med flera ifrågasättanden. Varför ska den då inte kunna presenteras i samband med undervisning om evolutionsteorin? Jag anser att den undervisning som Simon G skrivit om nedan är ett bra exempel på hur ID kan tas upp utan att vetenskapligheten går förlorad.

     (Inom humaniora går det vad jag vet bra att presentera en minoritets kritik av en majoritets uppfattning. Varför så stort motstånd när det gäller naturvetenskapen och evolutionsteorin?)

     • ojhannes

      Suck! Självklart ska du syfta på ID.

      Om det endast hade handlat om relevant kritik hade det varit en helt annan sak. Kritik grundad på vetenskap -finemang!
      Problemet med ID hittar du i namnet, Intelligent design. ID säger: ”titta där, en liten lucka i teorin! Vi har svaret, det måste finnas en designer.”  Skolan ska vila på vetenskaplig grund alltså måste kritiken förhålla sig till vetenskap. Framförallt ett påstående efter kritiken MÅSTE ha en vetenskaplig grund. Behöver jag påpeka ännu en gång att ID inte har någon vetenskaplig grund?

      Du frågar ”varför så stort motstånd?”  Du kunde lika gärna frågat: varför så stort motstånd till påståendet att Aliens skapade jorden? 

     • Staffan

      Det är skillnad på hermeneutik och positivism. Där den förra bygger på subjektiva tolkningar kräver den senare objektiva fakta. Positivsmen är sedan gravt hermeneutisk m.a.p det idoga ifrågasättandet av det aktuella kunskapsläget men har då en faktamässigt väl uppbyggd bas. Det är vad som saknas i ID-sammanhang som mer får tolkas som hermenutik ad modum kulturella institutioner.  

 • Martinwaldubo

  - Vad är det för fel med att låta sina barn, som är det mest värdefulla man har, gå i en skolmiljö som man som förälder är övertygad om är den tryggaste och mest lämpliga? (är dock själv tveksam till om jag skulle vilja att mina barn ska gå där, men det är en annan sak…:-)

  – Och egentligen, var i ligger problemet med att, inom ramen för skolverkets regelverk, vara öppen för en tänkbar icke naturalistisk förklaring till evolutionen/vårt yttersta ursprung, i mycket balanserad dos givetvis. Naturalismen är lika obevisbar som något annat alternativ, så varför förbjuda andra tänkbara förklaringar/tolkningar till vår vetenskapliga plattform, när man på lektionen berör alltings yttersta orsak. Om jag inte minns fel finns det ju t.o.m. exempel på skolboksformuleringar inom t.ex. biologi där man direkt avvisar en inblandande gud. Allt har har kommit till helt av sig själv, enbart med naturalistiska orsaker.

  Vad tycker ni, är den presentationen ok? Är den vetenskaplig och vilar på saklig grund?

  Varför har naturalistiska förklaringar som regel tolkningsföreträde? Vad är man rädd för? Varför

 • http://www.samuelvargthunberg.se/ Samuel Varg Thunberg

  Svar till Martinwaldabo:

  Ok. Men du verkar väldigt orolig att ID-tanken överhuvudtaget skulle nämnas på biologilektioner, men verkar inte det minsta upprörd att naturalistiska förklaringar presenteras som sanningar (i betydligt större utsträckning vill jag påstå) trots att de är lika obevisbara som ID? Varför?Och egentligen Samuel, är det verkligen en katastrof om icke bevisbara förklaringar (såsom ID eller naturalism) nämns som en fördjupad diskussion, om den grundas & i de vetenskapliga observationerna? Det är ju annars ganska vanligt inom andra vetenskaper, t.ex. kvantfysik, att tänkbara scenarion till rådande observationer diskuteras, trots att de ligger utanför vad som kan bevisas. Likaså inom historisk vetenskap, där det också kan råda delade meningar om vad som faktiskt är observationernas yttersta orsak & bakgrund.
  Nej jag har aldrig sett en problematik i det eftersom jag inte ser det som ett utbrett fenomen att man säger att det inte finns någon Gud eller annan utomstående agent… Man ska lämna alla sådana spekulationer utanför lektionen… Fakta är vad som skall läras ut – inget annat…Om det bara hade rört sig om att någon enstaka lärare vid något enstaka tillfälle sa något i stil med ”Sen kan man fundera på om det finns metafysiska förklaringar till det här…” så hade det varit lugnt… Men tyvärr är det inte så ID-anhängarna presenterar det…

 • http://www.samuelvargthunberg.se/ Samuel Varg Thunberg

  Svar till Martinwalabo:
  Ok. Men du verkar väldigt orolig att ID-tanken överhuvudtaget skulle nämnas på biologilektioner, men verkar inte det minsta upprörd att naturalistiska förklaringar presenteras som sanningar (i betydligt större utsträckning vill jag påstå) trots att de är lika obevisbara som ID? Varför?Och egentligen Samuel, är det verkligen en katastrof om icke bevisbara förklaringar (såsom ID eller naturalism) nämns som en fördjupad diskussion, om den grundas & i de vetenskapliga observationerna? Det är ju annars ganska vanligt inom andra vetenskaper, t.ex. kvantfysik, att tänkbara scenarion till rådande observationer diskuteras, trots att de ligger utanför vad som kan bevisas. Likaså inom historisk vetenskap, där det också kan råda delade meningar om vad som faktiskt är observationernas yttersta orsak & bakgrund.Jag har inte sett det som något utbrett fenomen att biologilärare säger att det inte finns någon Gud eller liknande utomstående agent som kan ligga bakom evolutionen – så nej – jag ser inte detta som något problem…Och hade en lärare vid något enstaka tillfälle sagt något i stil med ”Och sen kan man fundera på om det kan finnas en övernaturlig förklaringsmodell bakom detta – men det är inget vi kan veta så vi lämnar det.” så hade det varit lugnt…Men nu är verkligheten inte sådan… Utan vi har en verklighet där det i USA är en stor tvist mellan dessa olika ”teorier” (en vetenskaplig teori VS en religiös åsikt) och att flera biologilärare i Sverige också vill lära ut ID som ett vettigt alternativ… Det är därför jag tar spjärn mot detta!