Är Gud en Hen?

Hen, med tillhörande henom och hens, är ett svenskt könsneutralt pronomen. Det kan användas för att benämna personer vars kön är okänt för den som talar (t.ex. ett foster), istället för att gissa på ett könsbestämt pronomen. Slutligen utgör det ett kortfattat alternativ till att skriva eller säga ”han eller hon”. Ordet har fått mycket uppmärksamhet och kritik, både positiv och negativ.

Så börjar wikipedias beskrivning av det nytillkomna ordet ”hen”…
Det finns mycket att säga om ordet… Vissa anser att hen bör ersätta såväl han som hon och att alla bör benämnas som hen i stället… Det finns numera s.k. könsneutrala dagis* där alla barnen kallas för hen (när de inte nämns vid namn dvs) och det har också kommit ut barnbocker som benämner alla barn, oavsett kön, som hen… Jag kanske är lite konservativ när det kommer till att kalla människor för hen i stället för det mer sedvanliga han och hon, men när det kommer till skriftform är jag inte helt negativ till det… Jag tycker det är ett ganska bra sätt att skriva om en icke-specifik individ i stället för att skriva han/hon…

På ”Blogg utan punkt…” skriver jag alltid om Gud som H*n för att inte sätta ett kön på denna Entitet… Kanske är det en bra idé att börja skriva Hen om Gud? Herren omnämns ju som såväl Fader som en vårdande fågelmamma i Bibeln… Vidare har jag förstått, från de som är duktiga på lingvistik och hebreiska, att ordet för ”ande” är ett feminint ord – detta skapar väldigt spännande tankar kring Helig Ande som en slags feminin sida Gudomens treeniga väsen…
Så kanske Hen inte är så dumt att använda på Gud?
Vad tror du?
Långa dagar och ljuva nätter/ Samuel Varg Thunberg

*se kommentatorsdiskussionen om detta för mer info

Om Samuel Varg

Professional magician and lecturer. Proud nerd, wanna-be warrior and poet of the clan Heffern.
Det här inlägget postades i Tro. Bokmärk permalänken.
 • Agnetha flodström

  Vi ska inte ta bort hon och han..där går gränsen tycker jag. Var och en ska kunna använda det som de vill men det blir väl så till slut att de som inte vill använda ordet blir sedda som särskiljare och rasister typ. Så är det ju redan på vissa saker ismhället. Men att använda det på en Gudsbenämning är kanske inte så dumt. Intressant att (helig) ande är ett feminint ord. Då kanske treingheten helt enkelt betyder man-kvinna-barn i symboliken. Tack Samuel för att du alltid har så intressanta inlägg att läsa i din blogg.

 • http://www.facebook.com/people/Eva-Lindecrantz/100000537518435 Eva Lindecrantz

  Beträffande dagis tror jag det är lite missförstånd. Har bara hört talas om ett dagis där man använder hen och då bara när man pratar om personer som man inte vet könet på. Tvivlar faktiskt starkt på att det finns dagis där man använder ordet som du beskriver det men du kanske känner till något där det är så?
  Jag gillar ordet när det används rätt dvs när man inte vet eller inte vill avslöja könet på den man pratar om. Tror det är väldigt sällsynt att man använder det när man vet könet, det var väl aldrig tänkt att ersätta hon och han.

  • http://www.samuelvargthunberg.se/ Samuel Varg Thunberg

   Det är inte så jag har förstått det – men jag kan självklart ha fel…

   • Jonas

    Det kan vara detta som du syftar på:

    http://www.dn.se/nyheter/sverige/var-tredje-forskola-missar-jamstalldhetsmalen 

    Dock är det inte ens på denna förskola ett totalt ersättande av han och hon, och det får det heller aldrig bli. Könsrollen är en del av identiteten och kan inte suddas ut. En bra artikel kring detta:http://www.dn.se/nyheter/sverige/kritiker-hen-gor-barn-forvirrade Dock kan ordet, precis som du skriver Samuel, vara bra när könet inte är känt. Själv har jag ännu svårt att använda det eftersom det än så länge är förknippat med extrem genuspedagogik där man försöker att radera könsskillanderna. Men på sikt kommer det säkert att ha sin självklara plats som ett smidigt komplement till att skriva och säga ”han/hon”  och liknande.

    • http://www.samuelvargthunberg.se/ Samuel Varg Thunberg

     Tack för länkarna och en förklaring av hur hen används på förskolor Jonas…

 • ojhannes

  ”Hen” är ett bra och behövligt ord till svenska språket. Jag använder det frekvent när jag skriver mina uppsatser på lärarprogrammet. Det är ofta som barnens kön inte är av intresse för exempelvis en studie. Men som jag har förstått ordet är det tänkt som komplettering och inte ersättning till ”han” och ”hon” särskilt inte när det är av vikt eller del av en identitet (vilket det oftast är). Har förstått att att det även skulle kunna finnas ett ytterligare syfte med ”hen” som ett tredje kön. En mer ospecificerad benämning åt de som har svårt att placera sig själva under antingen ”han” eller ”hon”.

  Tycker ”hen” är perfekt att använda på Gud. Att skriva ”h*n” är ju faktiskt inte riktigt korrekt enligt grammatiken och det kommer alltid vara ngt man hakar upp sig på, åtminstone jag iaf. ”Hen” behöver bara användas ett tag så kommer det passa fint i text. Jag själv som använder det ofta i mina uppsatser tänker inte längre på det i någon större utsträckning. I talspråk lär det antagligen dröja ett tag innan det används. Beror mycket på hur det används av bloggare, tv/radio-profiler mm.

  • http://www.samuelvargthunberg.se/ Samuel Varg Thunberg

   Väldigt bra sagt…

 • http://twitter.com/mharnvi Markus Härnvi

  Jes 66:13 ‘Som en moder tröstar sin son, så skall jag trösta er’ innebär inte att Gud är moder.  Luk 13:34 ‘Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna’ innebär inte att Gud är en höna.Men Jesus säger att han är vår Fader. Inte som en fader. Han _är_ vår Fader. Det är så han vill bli känd och tillbedd. Det betyder inte att Gud är av manligt kön.Som en gammal präst lärde mig, så tror jag:”Gud är vår Far, Kyrkan är vår vår Mor, Jesus är vår bror och den helige Ande bor i vårt hjärta och lär oss ropa ‘Abba, Fader!'”

  • Agnetha flodström

   Gud är väl inte en könat ”varelse”. Gud är Gud och vi en del av honom,  hen ;-)…och eftersom vi har två kön så representerar väl vår Fader antagligen anden inte det förkroppsligande. Visst?

 • Magnus Fröidh

  Hmm, intressant ord och debatt! 8)  Jag kan hålla med om att skriva eller säga han/hon är något osmidigt, så där kan det finns en bra poäng.
  Dock tycker jag att det är viktigt att notera att målet för en (hel) del av dem som är för detta ord snarare är att ytterligare sudda ut skillnaderna mellan könen, än att underlätta för tal och skrivspråk. Det är inte så sällan ytterligare ett steg i riktningen som vi redan sett gå som en stark trend senaste årtiondena.
  Män och kvinnor har generella olikheter, och det är inget fullt eller icke önskvärt med det. Sen betyder inte det att det ena könet ska förtrycka det andra, eller att det inte finns en massa negativa, skapade, könsroller. Det gör det helt klart.
  Men att påstå att det inte är någon skillnad mellan män och kvinnor som en del radikala förespråkare gör är ganska fånigt.

  Agnetha har nog tyvärr en poäng – om ordet blir populärt och etablerat så kommer dom som inte gillar att använda det nog tyvärr kallas både det ena och det andra. Så sker reda i närliggande frågor.

  Markus har rätt, Gud har i Bibeln uppenbarat sig som vår Fader, och vi kan inte ändra på det hur som helst. Sen kan vi diskutera huruvida Gud har ett kön eller inte (och i så fall i vilken betydelse), men Gud har aldrig uppenbarat sig som ”hen” eller H*n och därför bör vi inte heller kalla Honom det.

  Att ”ande” skulle vara ett feminint ord har jag hört är en skröna, men jag vet inte själv…? Kanske kan någon ge klarhet eller länka till något intressant? 8)

  Guds frid och kraft till dig Samuel! 8)

  • ojhannes

   Jag undrar om du inte blandar ihop orden ”kön” och ”genus”? 

   Följande citat av dig:
   ”Dock tycker jag att det är viktigt att notera att målet för en (hel) del av dem som är för detta ord snarare är att ytterligare sudda ut skillnaderna mellan könen, än att underlätta för tal och skrivspråk.”

   Jag vet inte riktigt vilka ”radikala förespråkare” du syftar på? De som jag uppfattat som starkt drivande för ordet ”hen” menar sällan att det inte skulle vara någon skillnad mellan kön. Det räcker ju faktiskt att kolla innanför byxorna, oftast iaf:-). De syftar på genus -därför att när vi pratar om genus behöver skillnaderna inte vara särskilt stora. Då det är vi själva/samhället som formar genus (eller könsroller som du uttrycker det). Där kan vi prata om att de vill ”sudda ut skillnaderna”. Med all rätt!

  • http://www.samuelvargthunberg.se/ Samuel Varg Thunberg

   Jag sade inget om att vi ska ta bort ”Fader” som ett begrepp på Gud… För mig är det självklart att Gud inte har något kön – Gud har egenskaper som är både ”manliga” och ”kvinnliga”… Gud år såväl Fader som Mor (Anden har ju ändå fött oss)…
   Självklart kan man kalla Gud för Hon… Sophia är ett kvinnligt ord som betyder visdom och detta är ett epitet som Gud ges vid flera tillfällen i GT… 
   Ytterst sett Gud är varken ”han” eller ”hon”… Gud är vad namnet betyder – Jag är… Detta är  är gränsöverskridande och kan, enligt mig, endast börja anas genom den apafatiska teologin…

   Guds från även till dig broder…

 • http://www.ateistbibeln.se/ AteistBibeln

  Bibelns gud är en klockren han.

  Kanske inte mest för att han nämns som fadern, herren etc.

  Jahves kvinnosyn 
  http://www.ateistbibeln.se/amne/kvinnofornedrande
  och stora fäbless för våld 
  http://www.ateistbibeln.se/amne/vald
  gör det ännu tydligare att den abrahamitiska guden är en han.

  Man kan tänka att det skulle passa sig bättre om med en gud som är en hen.
  Vill man få Jahve till en hen får man emellertid ignorera bibeln och modifiera tron efter eget tycke.

  Jag skulle gissa att de allra flesta kristna redan har modifierat gudsbilden mer eller mindre efter  eget önskemål, så varför inte göra gud till en hen, eller en hermafrodit? :-D

 • http://twitter.com/ungraveity Peter Lundin

  Tycker ordet ”hen” med fördel kan användas i skrift och talspråk där kön är ointressant för diskussionen eller helt enkelt okänt. Ser inget kontroversiellt med det och tror inte heller de flesta gör det.

  Några intentioner att sudda ut könsroller tror jag inte det finns i stort.  Möjligt att den extrema sidan syns just nu när ordet debatteras.

  Som Ateistbibeln skriver är den i bibeln omskrivna guden helt klart en han givet det kontext och då rådande allmänna kvinnosynen som gällde. 

  En mer modern kristen syn kan kanske hävda Gud som en hen. Men då blir det till att ignorera bibeln och ägna sig åt sedvanlig ”cherry picking”.